Faculty

XU Qifu

Lecturer

Department of Economics

Email: xuqifu@sdu.edu.cn

  • Biography
  • Publications
  • Current Research
  • Teaching