Faculty

WANG Zhewei

Associate Professor

Taiyue Center

Email: zheweiwang@sdu.edu.cn; zheweiwang@hotmail.com

  • Biography
  • Publications
  • Current Research
  • Teaching

Education:

2001-2005  University of Edinburgh (UK)
  PhD in Economics

2005-2006  University of Edinburgh (UK)   MSc in Economics (with Distinction)

2001-2005  Shandong University of Finance and Economics  Bachelor of Finance