Faculty

CHEN Qiang

Professor

Taiyue Center

Email: qiang2chen2@sdu.edu.cn

  • Biography
  • Publications
  • Current Research
  • Teaching
1992,  Peking University, B.A., Economics
1995,  Peking University, M.A., Economics
2007, Northern Illinois University, M.S., Mathematics
2007, Northern Illinois University, Ph.D., Economics